PlayWisely je první ucelený vzdělávací program pro děti od 5 měsíců do 6 let, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte a rozvíjí u něj rozumové, pohybové, smyslové, jazykové a sociální dovednosti. Zakladatelkou programu je Američanka Patty Hannan.

PlayWisely rozvíjí zejména zrakové a jazykové dovednosti dítěte- řeč, hlas, sluch, pozornost, poznávání a paměť. Program se zaměřuje také na vizuomotoriku, koordinaci pohybů a rovnováhu v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte.

PlayWisely uplatňuje tzv. „ Metodu směrové orientace“, což je inovativní přístup, který je navržen tak, aby“ zapnul a naladil“ přirozenou schopnost mozku Vašeho dítěte učit se a pohybovat se, tz. schopnosti tolik potřebné pro kvalitu budoucího vývoje dítěte.