Ukázková lekce je pro všechny zdarma.

Lekce probíhají 1x týdně. (kurz = 8 lekcí)

Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dítěte.   

Můžete si vybrat lekce :

-individuální (dítě, rodič, lektor)

-skupinová (2-3 děti. rodiče, lektor)

Základem PlayWisely® programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s metodou orientace ve směrech® tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících dětem radost z pohybu, poznávání a učení.

Při lekcích využíváme individuální přístup ke každému dítěti.   

Lekce se skládají ze 3 částí: práce s výukovými kartami, fyzické aktivity a trénink jemné a hrubé motoriky, závěr lekce patří opět práci s kartami.

Lekce jsou pro děti od 5 měsíců do 6 let. Jsou vhodné i pro děti s autismem a Downovým syndromem.

Více informací na www.playwisely.cz

Kontaktní formulář – lekce PlayWisely