V programu naší školky budeme využívat moderní přístupy ke vzdělávání dětí včetně prvků Montessori a výuky angličtiny rodilou mluvčí.

Zábavnou formou budeme rozvíjet pohybové dovednosti (rovnováha, koordinace pohybů, chytání, házení, kopání, orientace v prostoru, aj.)

Součástí programu školy je jóga pro děti (1x týdně).

Budeme poznávat přírodu, kreativně tvořit, malovat, zpívat.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí                7:00 – 17:00

Úterý                    7:00 – 17:00

Středa                  7:00 – 17:00

Čtvrtek                 7:00 – 17:00

Pátek                    7:00 – 17:00

Dětská skupina Veselá SOVIČKA, z.s.
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015441 je financován z OP Zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V projektu bude podpořen provoz dětské skupiny pro veřejnost ve Veselí nad Moravou s kapacitou 6 dětí. Projekt podpoří rodiče malých dětí při jejich návratu na trh práce.
Období realizace projektu: 1.9.2019-28.2.2022.
Místo realizace projektu: tř. Masarykova 132, 698 01 Veselí nad Moravou.
Kontaktní osoba: PaedDr. M. Kosířová a Mgr. Eva Peprníčková.